Docenten & Redacteuren

De docenten en redacteuren van Akkermans & Partners staan bekend om hun directe of indirecte betrokkenheid bij de dagelijkse beroepspraktijk van Life Event Planning/Financiële Planning, Pensioen, Pensioen Collectief en Wft Advisering. Zij zijn hierin experts, en fungeren als rolmodel. Daarnaast brengen zij op basis van studie en ervaring actuele, specialistische kennis en best practices in.

Age Jager (1954) is ruim dertig jaar actief als docent en trainer, meer dan 25 jaar betrokken bij lesmateriaal en gedurende deze periode ook lange tijd meer of minder betrokken geweest bij examinering. Bijvoorbeeld als corrector van de B-examens, screener van MBO-examens en - vooral - begeleider van (vele tientallen) kandidaten die (in de periode dat dat nog kon) met succes hun diploma alsnog hebben behaald na bezwaar en/of beroep tegen ondeugdelijke examenvragen. In 2004 was hij finalist bij de Nationale AssurantieQuiz (60 jaar AssurantieMagazine).

Sinds 2008 is hij ook docent, trainer en auteur voor het praktijkdiploma loonadministratie (PDL). Doordat in deze lesstof veel onderwerpen voorkomen die nieuw zijn in WFT Inkomen is dit onderdeel inmiddels zijn specialisatie geworden.

Zijn uitdaging is vooral om juridische teksten naar een beter begrijpelijk (maar nog wel steeds juist) niveau te vertalen. Ook heeft hij software ontwikkeld, waarmee hij als docent stap voor stap en toenemend in complexiteit lastige berekeningen kan trainen. Een voorbeeld daarvan is de rekentrainer WIA Berekeningen, waarmee onbeperkt in verschillende moeilijkheidsgraden berekeningen (al dan niet met het antwoord erbij) kunnen worden gegenereerd. Een proefversie kan worden gedownload via: http://pb.jagea.nl.

Anneke de Koning is de oprichtster van Educamix. Zij werkt al twintig jaar als onderwijsontwikkelaar en trainer op het gebied van financiële dienstverlening. Ook werkte zij in verschillende functies binnen de financiële dienstverlening, bij een verzekeraar, verschillende banken en een tussenpersoon.

Anneke haar passie is het op een eenvoudige en leuke, dynamische wijze uitleggen van vaak ingewikkelde materie. Ze wil mensen enthousiast maken voor hun beroep en tools geven, waardoor zij hun werk nog beter kunnen uitvoeren en/of studie makkelijker kunnen afronden.

Anneke is gecertificeerd als Master of Financial Planning aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarvoor studeerde zij af aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven met specialisatie Bank- en Verzekeringswezen. Verder haalde zij veel branchediploma’s op het gebied van financiële dienstverlening. Ook rondde zij haar Post hbo-opleiding didactische vaardigheden af.

Binnen Educamix werkt Anneke samen met verschillende docenten, onderwijsontwikkelaars, auteurs, ontwikkelaars van e-learning en studenten om te komen tot mooie educatieve producten. Ook vraagt zij regelmatig feedback vanuit het bedrijfsleven op de producten die Educamix ontwikkelt.

Arie Heerschap(1969) is ondernemer bij Trusted Accountant. Ondernemerschap is zijn rode draad en passie. Niet alleen werkte hij bij banken met ondernemers in diverse commerciële/specialistische rollen, hij studeerde ook nog eens af aan RSM/Erasmus universiteit in “Ondernemerschap en Innovatie”. Hij stond mede aan de basis van de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht en het Erasmus Centre for Family Business. Arie is beschouwend en inlevend. Zijn aanpak laat zich beschrijven als analytisch, oplossingsgericht, creatief en betrokken. Heeft daarnaast een passie voor duursporten als wielrennen, triathlon en schaatsen.

Bert Faber (1955) is opgeleid als macro- en fiscaal econoom, ziet het omzetten van de complexe fiscale theorie in praktische handvatten voor adviseurs als zijn grootste doel. Na eerst als belastinginspecteur (inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting) aan de heffingskant van de tafel te hebben gezeten, is hij vervolgens als commercieel en bancair belastingadviseur aan de andere kant van de (onderhandelings)tafel beland. De afgelopen 25 jaar heeft hij zich als bancair fiscalist vooral toegelegd op opleiden, informeren en begeleiden van adviseurs. Daarbij kan hij de fiscaliteit een relevante plek geven in de financiële werkelijkheid van (vermogende) particulieren en DGA's/ondernemers.

Prof. Dr. Cor Molenaar heeft een brede expertise die hij onder andere heeft kunnen ontwikkelen bij Ogilvy&Mather, vele bestuursfuncties en zijn eigen strategische consultancybureau eXQuo Consultancy. Naast zijn economiestudie heeft Cor verscheidene studies gevolgd om zijn visie te verbreden en verdiepen. Nadat hij zijn masterdiploma had behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde hij in 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp ‘Toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie in marketing’.

Daarnaast schreef Molenaar meerdere boeken op marketinggebied, waaronder ‘Het einde van winkels?’ en ‘Shopping 3.0’. Hij sprak onder andere voor de NOS en Harvard, en is momenteel hoogleraar bij de vakgroep Bedrijfskunde aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Cor Molenaar is niet alleen bekend van de trends en ontwikkelingen in het marketing vak, maar voorspelt, voorziet en doorziet ook het gedrag van consumenten en winkeliers. EStrategie, eMarketing en eCommerce staan hierbij centraal.

Drs. David M. Wildemans MPLA heeft zich de laatste 20 jaar in allerlei hoedanigheden beziggehouden met het pensioenvak. Advisering van onder andere assurantietussenpersonen, accountants en belastingadviseurs bij complexe pensioenzaken is telkens zijn uitgangspunt geweest. Vanuit deze expertise is hij een veelgevraagd docent bij pensioenopleidingen en inleider van pensioenlezingen geworden. Ook heeft hij talloze publicaties op zijn naam.

De eerste 10 jaren van zijn loopbaan was hij in dienst van Akkermans & Partners. De laatste jaren als hoofd vaktechniek en tenslotte als directeur van het wetenschappelijk bureau. Nu is hij freelancer en verhuurt hij zichzelf voor pensioencursussen, lezingen en dergelijke. In deze hoedanigheid blijft hij ook verbonden aan Akkermans & Partners. David is tevens eindredacteur van het pensioenvakblad PensioenAlert.

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst.

Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en het Akkermans & Partners Vaknieuws.

Edwin Toren is Senior Sluiter / Acceptant VGA Verzekeringen bij de Gemeente Amsterdam. Hij is daar medeverantwoordelijk voor het verzekeringsbeleid Gemeente Amsterdam en haar deelnemingen en betrokken bij de inkoop van herverzekeringscapaciteit.

Daarnaast is Edwin werkzaam als freelance opleider voor diverse opleidingsinstituten in de financiële branche, auteur, begeleider en beoordelaar diverse opleidingen.

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Frank Korthouwer is directeur/oprichter van Idiligo en heeft reeds vele organisaties geholpen met het structureren van adviesgesprekken. Met zijn ICT achtergrond en sales/marketing ervaring weet hij het voor klanten eenvoudig te maken om financieel adviesgesprekken tot een voorspelbaar en efficiënt proces om te zetten.

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA.

Harry Th. P. van Houdt MFP CFP is professional op het gebied van totale financiële planning. Hij is specialist op het gebied van echtscheidingen, complexe pensioenvraagstukken, estate planning en exclusieve vermogensplanning. Harry is auteur van diverse vakbladen en doceert op alle alle vakgebieden van financiële planning.

Jan Martijn Hengeveld is zelfstandig ondernemer sinds 2011. Hij is sinds 1996 werkzaam in de financiële dienstverlener. Sinds 1999 richt hij zich op het ontwikkelen en geven van opleidingen binnen deze branche. Dat deed hij in loondienst bij een verzekeraar, daarna bij diverse opleidingsbureau‘s en sinds 2011 als zelfstandige.

Daarnaast publiceert hij regelmatig in verschillende vakbladen, neemt hij examens af voor Erkend Financieel Adviseurs, en is hij nauw betrokken bij het vakbekwaamheidsbouwwerk van het CDFD als adviserend expert en auteur van examenvragen.

Jan van Harten MPLA heeft een jarenlange ervaring als pensioenadviseur. Hij was adviseur van directies, management en HR afdelingen van ondernemingen, pensioenfondsbesturen en ondernemingsraden. Ook heeft hij ervaring als bestuurslid van een ondernemingspensioenfonds, als bestuurslid van een pensioenfonds voor predikanten en als lid van een aantal visitatiecommissies voor pensioenfondsen.

Hij is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Van Harten is als freelance docent op het gebied van de fiscale, de civiel juridische, de verzekeringstechnische en actuariële aspecten van pensioen verbonden aan Akkermans & Partners.

Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is verbonden aan de Erasmus Universiteit (fiscale economie) te Rotterdam en eigenaar van Duoberg Consultants BV. Na zijn studie fiscale economie in Rotterdam heeft hij gewerkt bij de Belastingdienst, Rabobank Nederland Fiscale Zaken en het IFK. Hij was bestuurder bij de VMHF, NOB en SEH. Verder is hij lid van de PE-commissie CDFD. Vanaf 1996 is hij (hoofd)redacteur van het Vakblad Financiële Planning. Daarnaast publiceert hij regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op fiscaal gebied en dat van financiële planning van zijn hand.

Johan van den Belt (1966) is werkzaam bij de Rabobank. Daarvoor was hij werkzaam in het notariaat en de belastingadviespraktijk. Verder is hij onder meer actief als docent, rechter-plaatsvervanger en redacteur van het Vakblad Financiële Planning.

John Beier is gespecialiseerd in training en advies over kennisintensieve onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, international health insurance, Wlz, Zvw, Wmo 2015, rekenonderwijs MBO, Wft-opleidingen.

John is actief in de volgende rollen: Trainingsadviseur met kennis en ervaring over de randvoorwaarden voor succesvolle trainingen en borging van kennis, contentontwikkelaar, trainer en adviseur arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze realiseren rekening houdend met kansen en risico’s. Tijdig de ondernemer hierin structureel en planmatig begeleiden en uitdagen is volgens hem daarbij essentieel. Emotie en ratio gaan hierbij hand in hand.

Sinds 1998 is hij in verschillende functies - onder andere 6 jaar als bestuurslid - verbonden aan de Federatie Financiële Planners. Tevens is hij als docent en assessor verbonden aan de opleiding tot Master of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Zijn aanpak is analytisch, inlevend, oplossingsgericht en innoverend. Naast zijn niet aflatende interesse in zijn vak is hij actief met blockchain, ju-jitsu en tuinieren.

Mr. Linda Evers MPLA is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt regelmatig op als docent en publiceert in verschillende wetenschappelijke tijdschriften.

Al meer dan 15 jaar adviseert Linda in de volle breedte over alle thema’s die op pensioengebied spelen. De laatste jaren heeft ze zich steeds meer gespecialiseerd in de problematiek rondom de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen.

Mattijs Joosten (1977) is sinds 2004 actief op het gebied van zorgverzekeringen en sociale zekerheid. Als trainer bij een zorgverzekeraar heeft hij geholpen met de invoering van de basisverzekering. Ook is hij gedetacheerd geweest als ondersteuner en beleidsmedewerker in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. De nadruk in zijn werk ligt op het trainen van medewerkers zodat zij klanten en burgers goed informeren. Op dit moment werkt hij als freelance trainer en auteur voor zorgverzekeraars, opleidingsorganisaties en overheidsinstanties. Daarnaast heeft hij sinds 2016 een bedrijf voor het ontwikkelen van online lesmateriaal. Al jaren traint hij vrijwel elkaar najaar in persoon klantcontactmedewerkers voor verschillend zorgverzekeraars.

Paul van Ravenzwaaij (1968) is directeur/adviseur bij JAN© Pensioenadviseurs. Hij heeft een ruime ervaring in de advisering van DGA-pensioen en het oplossen van Collectieve pensioenvraagstukken. Daarnaast is hij als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen, schrijft hij regelmatig publicaties in pensioenvakbladen en is hij de auteur van het boek Pensioen voor de DGA.

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001.

Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners

Marjol Nikkels is specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen. Dit is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. Met name waar het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid. Marjol staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied.

Ruud de Leede is Mediator, adviseur Integraal Gezondheidsmanagement, docent en  Register casemanager. Ruud heeft na zijn rechtenstudie bij diverse verzekeraars zijn sporen verdiend als beleidsmedewerker, productmanager en opleidingsspecialist op gebied van inkomens- en zorgverzekeringen. Hij is betrokken geweest bij het ontwikkelen van concepten waarin de gezondheid van werknemers centraal staat en wordt gekeken hoe het samenspel van alle spelers tot zo laag mogelijke kosten en hoogst mogelijke tevredenheid kan leiden. Sinds 2012 werkt hij bij CS Opleidingen als docent, vraagbaak en opleidingsadviseur.

Drs. Nils van Elzelingen (1965) is algemeen directeur bij Perforatio en schrijft als freelance journalist artikelen over diverse economische onderwerpen. Na zijn studie bedrijfseconomie in Groningen heeft hij diverse functies verricht op het gebied van beleggen en private banking. Hij heeft een brede ervaring opgebouwd op het gebied van beleggen onder andere als directeur vermogensbeheer bij Schretlen & CO en bij Rabobank Nederland.  Bij Perforatio houdt hij zich bezig met het inzichtelijk maken van de resultaten van vermogensbeheer.

Mr. Peter ter Beest MPLA is afgestudeerd in notarieel recht en voormalig kandidaat-notaris. Zijn deskundigheid en werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering omtrent pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen vanuit fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch oogpunt. Hierin richt hij zich met name op de accountants- en belastingadviespraktijk, waarbij met name de pensioenregeling van de DGA centraal staat.

Hij treed regelmatig op als spreker voor diverse bijeenkomsten bij onder meer Register Belastingadviseurs, de NBA en het SRA en heeft diverse redacteurschappen en is auteur van vele artikelen in o.a. MKB Adviseur, Novak Accountantsmagazine, PensioenMagazine, Pensioen & Praktijk, Rendement en het Weekblad voor Fiscaal Recht (WFR).

Ramón Wernsen MFP, FFP, CFP® (1969) voelt zich sinds 1996 thuis in de wereld die financiële planning heet. Hij is werkzaam als financieel planner bij 216 en eigenaar van Financial Planning 4 All. Ramón helpt naast zijn eigen klanten ook andere financieel dienstverleners financiële planning te integreren in hun bedrijfsmodel. Verder geeft hij trainingen en workshops op het gebied van financiële planning. Ook verschijnen er regelmatig publicaties van zijn hand en is hij auteur van meerdere boeken.

Mr. Theo C. Hoogwout heeft zich als belastingadviseur gespecialiseerd in estate planning en de advisering van vermogende particulieren bij de bedrijfsopvolging van holdingstructuren en (inter)nationale vermogensstructurering. Ook is Theo Hoogwout gespecialiseerd in de financiële en fiscale begeleiding en advisering bij echtscheiding. Hij doceert onder andere schenk- en erfbelasting aan de Erasmus Universiteit en geeft regelmatig lezingen en schrijft boeken en artikelen over fiscaliteit, familierecht en erfrecht.

Daarnaast is hij redacteur van het Civiel en Fiscaal tijdschrift Vermogen en is hij bewerker van het onderdeel Bedrijfsopvolgingsregeling voor de Nederlandse Documentatie voor Fiscaal Recht (NDFR).

Mr. J. Theo Gommer MPLA (1966) was managing partner bij Akkermans & Partners Pensioen Juristen te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau was. Akkermans & Partners Pensioen Juristen is afgesplitst van de Akkermans & Partners Groep en handelt nu onder de naam &Gommer Pensions Group.

Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert en Onderneming+Pensioen.

Rishma Moennasing MSc CAIA is Hoofd Fondsen en Duurzaamheid bij Rabobank. Zij is verantwoordelijk voor het duurzame beleggingsbeleid van de bank en voor de beleggingsfondsen in de vermogensbeheer en –adviesportefeuilles. De focus op duurzaamheid is steeds meer mainstream aan het worden binnen fondsen en is nu één van de selectiepunten bij de aandelen- en obligatiekeuzes van fondsmanagers. Ook de duurzame beleggingsmogelijkheden zijn afgelopen jaren hard gegroeid. Zij volgt deze trends nauw.

Rishma is nu ruim 10 jaar werkzaam bij Rabobank, daarvoor heeft ze ruim 10 jaar voor ABN AMRO Private Banking & Asset Management gewerkt met als aandachtsgebied de selectie van externe fondsmanagers en als portefeuillebeheerder bij wealth management. Naast haar functie bij Rabobank is zij actief voor de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling). Waar zij engagement voert met beursgenoteerde bedrijven om de duurzaamheid binnen hun organisatie te verbeteren.

Naast de ontwikkelingen in haar vak, verdiept zij zich als vegetariër in een gezonde voeding en levensstijl en is zij een frequent beoefenaar van power yoga.