Pensioencommunicatie

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 65% van de werkgevers graag ondersteuning wenst bij de pensioencommunicatie naar hun werknemers. Ze geven daarnaast aan niet volledig bekend te zijn met de verplichte informatie en kunnen hun werknemers onvoldoende ondersteunen bij veranderingen in de persoonlijke situatie.

Logisch

En dit is natuurlijk ook wel logisch. Want de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie zijn voor werkgevers ook niet te overzien.

Daarnaast zijn veel werkgevers niet geëquipeerd om te communiceren over de pensioenregeling. Waarbij de communicatie ook nog eens tijdig, correct, evenwichtig en vooral ook duidelijk voor de werknemers dient te zijn.

Een voor werkgevers - als niet-pensioendeskundigen - nagenoeg onmogelijke 'opdracht' van de wetgever.

Advies van de baas

Uit een ander recent onderzoek - deze keer van Wijzer in Geldzaken - blijkt dat ruim driekwart van de werknemers in vaste dienst, bij zijn werkgever wil kunnen aankloppen voor vragen die betrekking hebben op life events. Zoals arbeidsongeschiktheid, minder werken en deeltijdpensioen.

Ze vragen de werkgever zelfs om mee te rekenen aan de financiële gevolgen voor inkomen en pensioen. Feitelijk vragen ze de werkgever om mee te werken aan het financieel gezond zijn én blijven.

Kans

Kortom, een uitgelezen kans voor jou als adviseur!

Want met het PCT Pakket ondersteun je jouw werkgevers binnen deze opdracht van de wetgever. Inclusief het financieel gezond zijn, van zijn werknemers! Zonder upfront investering voor jou als pensioenadviseur. Het PCT Pakket is vernieuwend, sophisticated én meer dan compleet!

Inhoud PCT Pakket

Met het PCT Pakket krijg je toegang tot alle benodigde tools om de werkgever te ondersteunen bij de verplichtingen uit hoofde van de Wet pensioencommunicatie én tools waarmee je jouw dienstverlening verder kunt positioneren. Zoals het begeleiden van werknemers bij het financieel gezond zijn én blijven.

PensioenCommunicatieTool

Met de PCT bied je werknemers permanent en real time inzicht in hun pensioenregeling, pensioen 1-2-3 en bijbehorende life events. De PCT is uitvoerder onafhankelijk en je kunt meerdere pensioenregelingen inregelen. Ongeacht waar deze zijn ondergebracht.

Financieel Gezond Planner

Laat werknemers spelen met al hun pensioenaanspraken! De Financieel Gezond Planner brengt de scenario's bij stoppen met werken, overlijden en arbeidsongeschiktheid perfect in beeld. Waarbij werknemers de mogelijkheid hebben, om hun vragen aan jou als adviseur te stellen.

Idiligo Online Meetings

Zet Idiligo in om werknemers online te begeleiden bij indiensttreding, bij vragen over de pensioenregeling of vragen in verband met life events die plaatsvinden. Kijk via schermdelen mee naar de uitkomsten van de Financieel Gezond Planner en begeleidt werknemers bij het kiezen van beste de oplossing.

Marketingondersteuning

Het PCT Pakket omvat een marketingtoolset om je te ondersteunen bij je marketinginspanningen. Standaardbrieven, Power Point presentaties en offerte templates. Alles is er in opgenomen zodat je direct aan de slag kunt!

Tijd voor actie Licentienemer!

Inderdaad! Bij interesse wordt je Licentienemer, waardoor er géén upfront investering nodig is. Maar waarbij je wel toegang krijgt tot zeer interessante én repeterende licentievergoedingen. Bovendien leidt de inzet van het PCT Pakket tot aanvullende dienstverlening en omzet.