Aanvullend Pensioen & Lijfrente

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft een zeer groot deel van de Nederlanders een pensioentekort. Een pensioentekort dat door de ingewikkelde regelgeving moeilijk is vast te stellen.

Daarom heeft Akkermans & Partners het Aanvullend Pensioen & Lijfrenteprogramma ontwikkeld.

Met dit programma kunt u eenvoudig, snel en foutloos de pensioentekorten van uw cliënten blootleggen.

Of het nu gaat om tijdelijke of levenslange tekorten, extra premiestorting, de relevante doelvermogens of de maximale pensioen- en/of lijfrentepremieaftrek, maakt niet uit!

Kortom, een perfecte ondersteuning voor het snel constateren van een pensioentekort.

Life Event Planning
Met de uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer, heeft Life Event Planning een enorme vlucht genomen. Cliënten vragen dan ook steeds vaker om Financieel Inzicht, om op basis daarvan diverse Life Events door te rekenen. Onder andere voor stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Member Life Event Planning ondersteunt u hier perfect bij. Bovendien is Aanvullend Pensioen & Lijfrente standaard opgenomen in diverse Memberships

Investering
De investering in Aanvullend Pensioen & Lijfrente bedraagt € 495,- per jaar.