Benaderde Marktwaarde

Pensioen
Benaderde Marktwaarde (BMW) is hét programma voor de waardering van  premievrije – en/of ingegane pensioenaanspraken. Zowel tijdens als ná de uitfasering van pensioen in eigen beheer.

Heeft u klanten met een premievrij – en/of een reeds ingegaan pensioen in eigen beheer, dan zult u nog geruime tijd pensioenberekeningen moet maken.

U kunt voor 5 verschillende aanspraken separaat de grondslagen opgeven. BMW rekent dan alle aanspraken tegelijkertijd door. Handig als u pensioenaanspraken afkomstig uit verschillende fiscale regimes met verschillende pensioenleeftijden heeft; of als sprake is van een overbruggingspensioen.   

Omdat het ook nog eens mogelijk is om zowel de fiscale, als de commerciële én indien gewenst de RJ grondslagen op te geven, maakt u in één keer  een volledige waarderingsberekening op verschillende fronten.

Maar er is meer. U kunt BMW ook inzetten om een indicatie te krijgen van de hoogte van het te bereiken pensioen uit hoofde van een belegd of gegarandeerd kapitaal.

Lijfrente/stamrecht
Naast pensioenberekeningen biedt BMW u ook de mogelijkheid een periodieke uitkering uit een goudenhanddruk stamrecht, de oudedagsreserve en/of de stakingswinst vast te stellen en vervolgens te waarderen. Ook kunt u BMW inzetten voor berekeningen van bancaire lijfrenten.

Kortom, de module Benaderde Marktwaarde is een multifunctioneel programma dat nog altijd onmisbaar is in de hedendaagse DGA adviespraktijk.

BMW is gebaseerd op het gelijknamige door de belastingdienst ontwikkelde rekenmodel, met als oorspronkelijk uitgangspunt een benadering van de koopsom die bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gestort zou moeten worden om de pensioenverplichting onder te brengen.

Investering
De investering in BMW bedraagt € 695,- excl. b.t.w. per jaar.

Daarnaast maakt BMW standaard onderdeel uit van Member Life Event Planning.