Echtscheiding

Echtscheidingen zijn niet meer uit de samenleving weg te denken en komen steeds vaker voor. Daarnaast wordt vanaf 2018 standaard op basis van huwelijkse voorwaarden gehuwd.

Bovendien is pensioen een zeer belangrijk onderdeel binnen de afwikkeling van de echtscheiding. Zeker nu pensioen in eigen beheer uit gefaseerd wordt. Het gaat immers om grote financiële belangen. Nu én in de toekomst.

Er zijn veel mogelijkheden voor uw cliënt om de verdeling van het pensioen bij scheiding te regelen. Elk met eigen voor- en nadelen. Met het Echtscheidingsprogramma kunt u deze mogelijkheden exact doorrekenen en een zorgvuldig onderbouwd advies uitbrengen.

Enkele functies van het Echtscheidingsprogramma:

  • bepaal de gehuwde periode ten opzichte van de periode van pensioenopbouw
  • stel de aanspraken op ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in de verschillende fiscale regimes over de juiste perioden vast
  • bepaal de keuze voor verevening of conversie van de aanspraken
  • bereken de verrekening van bovengenoemde aanspraken conform het arrest Boon/Van Loon
  • bereken de waarde van een verdeel DGA pensioen die door de BV dient te worden afgestort

Het Echtscheidingsprogramma genereert een uitgebreid en transparant rapport ter ondersteuning aan uw advies.

Life Event Planning
Cliënten vragen steeds vaker om vóóraf te bepalen wat de effecten van een bepaalde pensioenverdeling zijn, voor de persoonlijke Life Event Planning én indien van toepassing de onderneming.

Het verdelen van aanspraken betekent immers dat het pensioen van uw cliënt (significant) daalt. Het is dan ook van essentieel belang om de effecten van een specifieke verdeling in beeld te brengen middels financiële planning.

Member Life Event Planning ondersteunt u hier perfect bij. Bovendien is Echtscheiding standaard opgenomen in diverse Memberships.

Investering
De investering in Echtscheiding bedraagt € 375,- excl. b.t.w. per jaar.