Flexpensioen

Met het programma Flexpensioen kunt u het pensioen van uw relatie perfect flexibiliseren. Maatwerk pensioen dus, binnen de mogelijkheden die de fiscale wetgeving u daarvoor biedt.

Pas de pensioenuitkering aan op de wensen van uw klant en de berekening wordt direct uitgevoerd. Zowel geschikt voor werknemerspensioen als het pensioen voor de ondernemer/DGA. Flexpensioen is de perfecte aanvulling op uw pensioen- en/of inkomensadvisering.

U geeft de bereikbare pensioenen op, selecteert de gewenste flexibiliseringsmogelijkheden en laat het programma de berekening van de nieuwe pensioenaanspraken uitvoeren. Waarna per periode precies in beeld wordt gebracht wat de uitkering wordt.

Flexibilisering van 2e pijler pensioen is bovendien actuarieel neutraal en dus kosteloos voor uw klant!

Alle flexibiliseringsmogelijkheden worden doorgerekend, zoals:

  • uitstellen
  • vervroegen
  • uitruilen
  • variabiliseren
  • omzetten van een indexatierecht
  • Combinatie van alle mogelijkheden

Investering
De investering in Flexpensioen bedraagt € 295,- excl. b.t.w. per jaar.

Daarnaast maakt Flexpensioen standaard onderdeel uit van Member Life Event Planning.