Lijfrente

Met behulp van de applicatie Lijfrente kunt u de lijfrentepremieaftek berekenen.

Bij de invoering van de Brede Herwaardering (01-01-1992) werd voor de berekening van de lijfrentepremieaftrek een systeem van 5 tranches ingevoerd.

In 2001 is de wetgeving omtrent lijfrentepremieaftrek wederom drastisch gewijzigd.

Aangezien met een dusdanig grote verscheidenheid aan factoren rekening gehouden moet worden, kan gerust worden gesteld dat een lijfrenteadvies uitermate complex en zeker tijdrovend kan zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de bepaling van de lijfrentepremieaftrek.

Het is derhalve zonneklaar dat een geavanceerd softwareprogramma een ‘must’ is voor eenieder die zijn relaties inzake lijfrentevoorzieningen adviseert.

Geavanceerde lijfrente applicatie
Akkermans & Partners heeft vanuit haar fiscale, verzekeringstechnische, actuariële en software-expertise een uitermate geavanceerd ‘lijfrenteprogramma’ ontwikkeld.

Het programma Lijfrente berekent op fiscaal verantwoorde wijze de premieaftrek  in de basisruimte (tot 2003), jaarruimte, reserveringsruimte, FOR-ruimte en stakingswinstruimte op basis van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Hierbij wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de pensioenaanspraken van de lopende pensioenregelingen. Alle geïmplementeerde BPF, BPR én OPF-regelingen worden onmiddellijk aangepast aan de meest recente ontwikkelingen.

Bovendien blijven de berekeningen in de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde tranche op basis van de Wet Inkomstenbelasting 1964 ook nog steeds te reproduceren.

Fiscale zekerheid
Over de fiscale uitgangspunten heeft Akkermans & Partners Software nauw overleg met de belastingdienst. Over de fiscale juistheid hoeft u zich dus geen zorgen te maken.

Investering
De investering in Lijfrente bedraagt € 275,- excl. b.t.w. per jaar.

Daarnaast maakt Lijfrente standaard onderdeel uit van Member Life Event Planning.