Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wetgeving 2020 Zorgverzekeringen

Op 1 januari 2020 zijn wetten en regels aangepast die van invloed zijn op het geven van een passend advies. In dit bericht geven we, met betrekking tot de module Zorgverzekeringen, daarvan een beknopt overzicht.

Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385

In 2020 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385 (ongewijzigd). Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Het verplicht eigen risico blijft tot en met 2021 ongewijzigd.

Premiestijging

De gemiddelde premie is in 2020 ten opzichte van 2019 met € 30 per jaar gestegen
(€ 2,50 per maand). Let op dat dit de gemiddelde premiestijging is. Er zijn producten die veel sterker in premie zijn gestegen. Er zijn ook producten in premie gedaald.

Wanbetalers en onverzekerden

In 2020 is de premie voor wanbetalers € 141,50 per maand (was € 138,50). De premie voor onverzekerden is € 136,83 per maand (was € 134,08). De bestuurlijke boete voor onverzekerden is € 410,49 (was € 402,24).

Collectiviteitskorting verlaagd

Zorgverzekeraars mogen in 2020 nog maar maximaal 5% collectiviteitskorting geven op de basisverzekering. Voorheen was dat 10%. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering mag de zorgverzekeraar zelf bepalen.

Wijzigingen in de dekking

Het pakket van de basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan.

Logeervergoeding

De dekking van de Zorgverzekeringswet is uitgebreid met een logeervergoeding voor mensen die moeten reizen voor een behandeling. De voorwaarden voor de vergoeding zijn dat er sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling en dat de verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding voor vervoer. De logeervergoeding is maximaal €75 per nacht en geldt voor elk soort gehuurde accommodatie, zoals een hotel of een bed and breakfast. Het eigen risico is van toepassing.

Apotheekbereidingen

In 2020 is de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen gewijzigd. Als een middel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, dan kan de apotheekbereiding wel worden vergoed.

Eerstelijns artsenfunctie

Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt in 2020 vanuit het basispakket vergoed. In het verleden was deze zorg ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz) door een tijdelijke subsidieregeling. Het eigen risico is van toepassing op de vergoeding. 

Flash Glucose Monitoring

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten is onderdeel gemaakt van het basispakket.

Vergoeding fysiotherapie bij reuma

Per 1 oktober 2019 is fysiotherapie bij reuma voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om een vierjarig onderzoek naar fysiotherapie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en met axiale spondyloartritis (AXSPA).

 

Niet elke patiënt kan deelnemen aan het onderzoek. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet sprake zijn van ‘langdurige actieve fysiotherapie’ voor patiënten met ‘ernstige functionele beperkingen’. De eerste twintig behandelingen worden vergoed op grond van een subsidieregeling. Het eigen risico is hier niet op van toepassing. Op eventuele behandelingen daarna is het eigen risico wel van toepassing.

Geneesmiddelen

Er zijn verschillende geneesmiddelen toegevoegd aan het basispakket, waaronder een middel voor de behandeling van de spierziekte SMA en een middel voor de startbehandeling van longkanker.

 

Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, zijn in 2020 de maximumprijzen verlaagd. De maximumprijzen van geneesmiddelen werden berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Duitsland is in de berekening vervangen door Noorwegen, waar lagere tarieven gelden.

Wijzigingen zorgtoeslag in 2020

De zorgtoeslag is in 2020 maximaal € 1.248 (2019: € 1.200) per jaar voor alleenstaanden en € 2.388 (2019: € 2.316) voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 30.481 (2019: € 29.562) en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 38.945 (2019: € 37.885).

Ook boven een vermogen van € 116.613 (2019: € 114.776) geldt dat er geen recht meer bestaat op zorgtoeslag voor een alleenstaande. Voor iemand met een toeslagpartner is dit maximum € 147.459.

Maximum bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet (Zvw) verandert

In 2020 bedraagt het maximum bijdrage-inkomen voor de Zvw op jaarbasis € 57.232 (2019: € 55.927). Het percentage inkomensafhankelijke hoge bijdrage voor de Zvw is gedaald naar 6,70% (2019: 6,95%). Verzekeringsplichtigen (lage bijdrage) zijn in 2020 5,45% (2019: 5,70%) verschuldigd over hun bijdrage-inkomen tot een maximum van
€ 3.119 (2019: € 3.187). Dit percentage geldt onder meer voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden.

Medische dossiers langer bewaard

Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers 20 jaar. Dit was 15 jaar. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing aan het dossier.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships